Numer, który obowiązkowo posiadać musi każdy obcokrajowiec. Potrzebny jest praktycznie do wszystkiego od zakupu kanapy po nieruchomość. Wyrabia się go […]