Numer N.I.E.

Numer, który obowiązkowo posiadać musi każdy obcokrajowiec. Potrzebny jest praktycznie do wszystkiego od zakupu kanapy po nieruchomość. Wyrabia się go na komisariacie policji i raz nadany pozostaje z nami na zawsze. Polskim odpowiednikiem NIE jest numer PESEL. U nas możliwe jest wyrobienie tego numeru w trybie ekspresowym do maksymalnie trzech dni.